سهمیه فولاد سازان و شیوه نرخ گذاری گندله و آهن اسفنجی برمبنای شرایط عادلانه است، فروشگاه فولاد آسمان، انواع فولاد، فروشگاه فولاد، قیمت فولاد، فولادآسمان شنبه 17 مرداد 1394

یک عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: نحوه محاسبه نرخ گندله و آهن اسفنجی که طبق بخشنامه صادره از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت تعریف شده، در واقع با شرایطی عادلانه صورت گرفته و مورد حمایت فولاد سازان است.

فولاد و گرد و غبارهای فولادی چه «رویی» دارند، فروشگاه فولادآسمان، انواع فولاد، قیمت فولاد، فروش فولاد، فروشگاه فولاد، فولادآلیاژی شنبه 17 مرداد 1394

بازگرداندن باطله‌های معدنی به چرخه تولید و استفاده دوباره از آنها جزو برنامه‌هایی است که بسیاری از کشورهای پیشرو معدنی در برنامه‌های خود قرار داده‌اند تا ضمن کاهش آلودگی زیست‌ محیطی، از عناصر باقیمانده که گاه شامل عناصر کمیاب و با ارزشی است برخوردار شوند.

صنعت فولاد جهان در آستانه ورود به یکی دیگر از دره‌های مرگ، فروشگاه فولاد آسمان، انواع فولاد، فولاد آلیاژی، فروش فولاد، قیمت فولاد، فروشگاه فولاد شنبه 17 مرداد 1394

بهادر احرامیان درخصوص چشم‌انداز یکساله بازار فولاد برای تولیدکنندگان کشور گفت: صنعت فولاد ایران در سال جاری بیشتر بر پایه دو عنصر مهم روند قیمت‌های جهانی و نیز تحولات داخلی کشور به‌ویژه نتایج مذاکرات هسته‌ای که برمیزان تقاضا تاثیر خواهد داشت، شکل خواهد گرفت.

فولاد، عملیات حرارتی فولاد ها، فولاد عملیات حرارتی پذیر، فروشگاه فولاد آسمان، انواع فولاد، فولاد آلیاژی، فروش فولاد، قیمت فولاد، فروشگاه فولاد steel heat treatment

  ۱– تنش زدایی فولاد تنش زدایی عملیات حرارتی است که برای کاهش تنش های پس ماند در سطح مطلوبی در فولاد ها اجرا می شود ، طوری که قطعه یا مجموعه مونتاژی وظایف خود را بدون تغییر شکل غیر

فولاد آسمان، کلید فولاد ،جدول، فولاد،گرمکار، آنالیز فولاد، مقایسه فولاد گرمکار،، فروشگاه فولاد آسمان، انواع فولاد، فولاد آلیاژی، فروش فولاد، قیمت فولاد، فروشگاه فولاد hot-work-steel-table-standard steel- compairing hot work steels

مقایسه انواع فولادهای گرمکار، آنالیز فولاد های گرمکار، کاربرد انواع فولادهای گرمکار، خواص مکانیکی انواع فولادهای گرمکار

یک جدول بسیار کاربردی در زمینه انتخاب فولاد گرمکار و یا جایگزینی یک فولاد گرم کار با استاندارد دیگر جهت بازدهی بهتر

فروشگاه فولاد آسمان، جدول آنالیز فولاد سردکار، کلید فولاد، جدول مقایسه فولادهای سردکار، کاربرد فولادهای سرد کار، فروشگاه فولاد آسمان، انواع فولاد، فولاد آلیاژی، فروش فولاد، قیمت فولاد، فروشگاه فولاد cold work steel application- clod work steel standards-clod work steel comparing table

یک جدول بسیار کاربردی در زمینه انتخاب فولاد سرد کار و یا جایگزینی یک فولاد با استاندارد دیگر جهت بازدهی بهتر

جدول میزان پرت برش اره فولاد، فروشگاه فولاد آسمان، انواع فولاد، فولاد آلیاژی، فروش فولاد، قیمت فولاد، فروشگاه فولاد

در این جدول میزان پرت فولاد در مقاطع مختلف بر اساس ضخامت تیغه محاسبه گردیده است

ماین نیوز: سفر نمایندگان دو فولادساز بزرگ آلمان به ایران ، فروشگاه فولاد آسمان، انواع فولاد، فولاد آلیاژی، فروش فولاد، قیمت فولاد، فروشگاه فولاد 1394/04/29

به گزارش ماین نیوز، در این سفر یک روزه علاوه بر معاونان وزیر اقتصاد و انرژی آلمان و مسئولان سیاسی اقتصادی این کشور، روسا و اعضای هیئت مدیره 20 شرکت بزرگ آلمانی نیز به همراه خبرنگاران و سردبیران ارشد رسانه‌های