به گزارش روابط عمومی شرکت ،برق واحد احیاءشرکت فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری در مدار قرار گرفت. خانم مهندس کمالی کارشناس برق شرکت فولاد سفید دشت در این خصوص گفت :با توجه به پست 63 کیلوولت موجود در شرکت ورق خودرو و پس از انجام مطالعات اولیه، خط انتقال برق به طول 3350 متر به صورت 12 رشته کابل 300*1 میلیمتر مربع (40 کیلومتر کابل کشی ) با سطح ولتاژ 6/6 کیلوولت به صورت کاندوئیت بانک  ومنهول مابین پست 63کیلو ولت شرکت ورق خودرو واتاق برق واحد احیاء شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری در مدت زمان 4 ماه اجرا گردید. این طرح با همت وتلاش بی وقفه همکاران در تاریخ 9/4/94 برقرار گردید ودر مدار قرار گرفت . این طرح برق رسانی در شرایط پیشرفت پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند زمینه را برای تسریع در راه اندازی این پروژه عظیم استانی محق سازد .

همچنین با توجه به روند برق رسانی به واحد احیاءمستقیم از طریق پست 63 کیلو ولت شرکت ورق خودرو شرایط جهت ادامه برق رسانی به پست های واحد احیاءمستقیم بر اساس برنامه زمانبندی در حال انجام است .

از مزایای این مسیر (inter connection) ارتباط دو طرفه بین دو پست برق دوشرکت، در آینده جهت مواقع اضطراری به عنوان حمایت هر دوشرکت خواهد بود. به طوری که در صورت قطع برق هر یک از دوشرکت امکان برق اضطراری از طرف مقابل وجود دارد وبا این طرح از قطع برق وتوقف های اضطراری این دو شرکت بزرگ جلوگیری خواهد شد .

در خاتمه خانم مهندس کمالی از کلیه همکاران و پیمانکاران که در اجرای این پروژه همکاری نموده اند تشکر و قدردانی نمود .

فروشگاه فولاد آسمان

انواع فولاد های آلیاژی، فولاد های سوپر آلیاژی و فولاد های میکرو آلیاژی در ابعاد و اشکال مختلف

فروشگاه فولاد

قیمت فولاد

همراه : 09121859720

ایمیل : Kabiri.Nima@gmail.com

برق واحد احیاءشرکت فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری در مدارقرار گرفت، فروشگاه فولاد آسمان، انواع فولاد، فولاد آلیاژی، فروش فولاد، قیمت فولاد، فروشگاه فولاد 22 تیر 1394 10:55