برش اره فولاد cutting-steel

لطفاً جهت دانلود جدول روی متن آبی رنگ بالا کلیک کنید.

در این جدول میزان پرت فولاد در مقاطع مختلف بر اساس ضخامت تیغه محاسبه گردیده است

فروشگاه فولاد آسمان

انواع فولاد های آلیاژی، فولاد های سوپر آلیاژی و فولاد های میکرو آلیاژی در ابعاد و اشکال مختلف

فروشگاه فولاد

قیمت فولاد

همراه : 09121859720

ایمیل : Kabiri.Nima@gmail.com

جدول میزان پرت برش اره فولاد، فروشگاه فولاد آسمان، انواع فولاد، فولاد آلیاژی، فروش فولاد، قیمت فولاد، فروشگاه فولاد
Tagged on: