مصرف اصلي اين فولادها براي ساخت قالب هاي پلاستيک است. قالب هايي که تحت فشار بالا در معرض مواد ساينده قرار دارند و همچنين تا دماي حدود 200 درجه سانتيگراد حرارت دارند.

لذا سطح قالب بايد سخت و مرکز نرم باشد. اين فولادها معمولا کربوره مي شوند. و پس از آن به مقاومت سايشي بالا ميرسند.

mouldsteel فولاد-قالب-پلاستیک