فولاد های سمانتاسیون ( سمانته ) جهت ساخت چرخ دنده ها و قطعاتی که نیاز به مقاومت سایشی سطحی دارند.
فولاد سمانته 1.5920  بعلت دارا بودن کرم ونیکل بالا در مقابل فشار واصطکاک مقاومت بسیار عالی دارد . برای ساخت انواع چرخ دنده ، پیستون ، میله های هزار خار ،میل فرمان وغیره بکار می رود.
MATERIALS
 Rang of application
Steel Group
1/5752
     Camshafts – gear wheels – card an joints for standard stress
فولادهای سخت شونده سطحی
Case hardening steel
1/5919
             Cog wheels – chain wheels etc. for automobile building
1/5920
Plate wheels – driving pinions and highly stressed cog wheels
1/7131 or 1/7139
Small cog wheels – arbors – card an joints Parts of control
1/7147
Average size cog wheels – arbors etc. for vehicle  And gear building