فولادهای عملیات حرارتی پذیر :
درصد کربن این فولادها بیش از 0.3 است پس در نتیجه عملیات حرارتی در روغن یا آب به خوبی سخت می شوند . برای اصلاح و بهبود خواص مکانیکی در این فولادها مقداری عناصر آلیاژی به آنها اضافه می شود . این فولادها تا مغز سخت می شوند (مخصوصا قطعاتی که نازک بوده و نیز در آب سرد می شوند.( 
پس از عملیات حرارتی بایستی بلافاصله تمپر شوند تا از ترک خوردن احتمالی آنها جلوگیری شود.این فولادها به دودسته آلیاژی و کربنی تقسیم می شوند . فولادهای ساده کربنی فولادهایی هستند که مقادیر کمی از عناصر آلیاژی مانند منگنز (حداکثر0.9)به آنها اظافه می شود.دراثرعملیات حرارتی مغز قطعه ساخته شده از این فولاد چندان سخت نمی شود

 

فروشگاه فولاد آسمان

انواع فولاد های سمانته در ابعاد مختلف

فروشگاه فولاد

قیمت فولاد

همراه : 09121859720

ایمیل : Kabiri.Nima@gmail.com

فولادهای عملیات حرارتی پذیر، انواع فولاد آلیاژی، قیمت فولاد، فروشگاه فولاد، فولاد آسمان Heat Treatment Steel , alloy Steel, Online steel shop, steel price
Tagged on: