فروشگاه فولاد آسمان

انواع فولاد های آلیاژی، فولاد های سوپر آلیاژی، فولاد گرم کار ، فولاد سرد کار، فولاد قالب پلاستیک، فولاد سمانته، فولاد عملیت حرارتی پذیر ، فولاد کربنی و فولاد های میکرو آلیاژی در ابعاد و اشکال مختلف

فروشگاه فولاد، انواع فولاد، فولاد، فولاد در ابعاد و اشکال مختلف، ورق فولاد، تسمه فولاد ، لوله فولاد،میلگرد فولادی، انواع فولاد قالب پلاستیک

قیمت فولاد

همراه : 09121859720

ایمیل : Kabiri.Nima@gmail.com

فولادهای قالب پلاستیکی

رديف

مارک

فولادآلياژی

مقايسه استانداردها

مارک

BOHLER

DIN

ساير استانداردها

شماره مواد

سمبل

1

2162S

M100

1.2162

21MnCr5

2

2312S

M200

1.2312

40CrMnMoS8 6

3

2735S

M120

1.2735

15NiCr14

4

2764S

M130

1.2764

X19NiCrMo4

5

9014S

M300

~1.2316

~X36CrMo17

6

9015S

M310

~1.2083

~X42Cr13

فولادهای قالب پلاستیکی،plastic mold steel , انواع فولاد قالب پلاستیک، قیمت فولاد قالب پلاستیک،فولاد ، فروشگاه فولاد