فولادهای گرمکار:
مقاومت و سختی خود را در حرارت نسبتا زیاد به خوبی حفظ می نماید.فولادگرمکارجهت ساخت قالب های تزریقی فلزات مناسب استجهت ساخت انواع قالب های دایکست و آلومینیوم و اکستروژن 8407) ) آساب
(2367-2365-2344-2343-2567-2714-2713-2313)

فروشگاه فولاد آسمان

انواع فولاد های آلیاژی، فولاد های سوپر آلیاژی و فولاد های میکرو آلیاژی در ابعاد و اشکال مختلف

فروشگاه فولاد

قیمت فولاد

همراه : 09121859720

ایمیل : Kabiri.Nima@gmail.com

فولادهای گرمکار، فروشگاه فولاد آسمان، انواع فولاد، قیمت فولاد، فولاد، فروشگاه فولاد، فولاد آسمان Hot Work Steels
Tagged on: