فولاد ابزار سردکار، انواع فولاد ابزار سردکار، کاربرد فولاد ابزار سردکار، استاندارد فولاد ابزار سردکار، قیمت فولاد ابزار سردکار، فروش فولاد ابزار سردکار، انواع فولاد ابزار سردکار، بهترین قیمت فولاد ابزار سردکار

 

فروشگاه فولاد آسمان توزیع انواع فولاد های ابزاری ، گرم کار، سردکار، نسوز، تیغه، عملیات حرارتی پذیر، سمانته و …

با بالاترین کیفیت و نازلترین قیمت با ارائه شناسنامه معتبر و به شرط تست یو تی و تست آنالیز

قیمت انواع فولاد گرمکار، قیمت انواع فولاد سردکار، قیمت انواع فولاد عملیات حرارتی پذیر، قیمت انواع فولادهای سمانته ، قیمت انواع فولاد های سوپر آلیاژی و نازلترین قیمت، مناسب ترین قیمت ، منصفانه ترین قیمت با بهترین کیفیت 

تلفن تماس   کبیری 09121859720    صانعی 09123186771

ارسال ایمیل :  kabiri.nima@gmail.com   و  kabiri.nima@mail.com  و info@steely.ir

قیمت فولاد، فروشگاه فولاد، انواع فولاد، فروشگاه فولاد آسمان، فولاد ابزار سردکار، انواع فولاد ابزار سردکار، کاربرد فولاد ابزار سردکار ، استاندارد فولاد ابزار سردکار، قیمت فولاد ابزار سردکار، فروش فولاد ابزار سردکار ، انواع فولاد ابزار سردکار، بهترین قیمت فولاد ابزار سردکار، قیمت انواع فولاد در فروشگاه فولاد آسمان ، نازلترین قیمت، بهترین کیفیت، تست یو تی، تست آنالیز ، فروشگاه فولاد، قیم، قیمت ،قیمت فولاد steel price, usage of steel, steely, skysteel, steel information , steel standard, price, steely, skysteel, cold work tool steel , high quality steel

 

فولاد ابزار سردکار

 

فولادهای ابزار سردکار برای ساخت ابزارهایی استفاده میشود که دمای سطح آنها در حین کار بیش از 200 درجه سانتی گراد نشود ( به غیر از فولاد ماراجینگ IASC2706 که میتوان تا 450 درجه سانتی گراد از آن استفاده نمود. ) این فولادها در دماهای کمتر از 200 درجه سانتی گراد، با داشتن خواص ذیل، مقاومت ابزار را دربرابر تنش های شدید ناشی از فرآیندهای مختلف ماشینکاری و شکل دهی، تضمین می نمایند:

 

  • سختی خیلی بالا

 

  • مقاومت به سایش زیاد

 

  • استحکام فشاری و ضربه ای عالی

 

  • پایداری ابعادی بالا در سختکاری

 

  • قابلیت ماشینکاری کافی

 

  • مقاومت به ضربه خوب

 

 

متوسط ترکیب شیمیایی بعضی از فولادهای ابزار سردکار تولید شده IASC

 

 

 

 

 

ترکیب شیمیائی ( درصد )  

 

نام فولاد

Ti Co W V Ni Mo Cr Mn Si C
1.0 0.7 11.5 1.55 IASC2379
0.5 0.2 0.6 11.5 1.6 IASC2601
0.7 11.5 2.10 IASC2436
11.5 2.00 IASC2080
2.0 0.2 1.1 0.6 0.63 IASC2550
2.0 0.2 1.1 0.9 0.48 IASC2542
0.1 0.4 2.0 0.9 IASC2842
1.5 1.0 IASC2067
0.7 0.3 0.45 IASC1730
0.3 1.1 1.0 0.60 IASC2826
0.5 8.0 18.0 5.0 <0.03 IASC2706
0.10 0.25 2.2 0.9 1.0 0.83 IASCLACW1

 

 

 

 

 

ویژگی ها:

 

فولاد IASC2379   از انواع فولادهای لدبوریتی (پرکربن-پرکرم) است دارای مقاومت به ضربه خیلی خوب است، درمصارف برشی کیفیت لبه های ابزار به مدت طولانی تری حفظ میگردد. به دلیل ویژگی مقاومت به بازگشت، این فولاد را میتوان پس از سختکاری ویژه، نیتراسیون نمود. درجدول ذیل خواص اساسی چند فولاد ابزار سردکار بطور کیفی مقایسه شده و موقعیت کیفی فولاد IASC2379 مشخص گردیده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

کاربردها:

 

فولاد IASC2379 در سه حوزه مهم از فرآیندهای ساخت و شکل دهی، شامل shearing ، cold forming  قابل بکارگیری است. بعضی از ابزارهایی که از این فولاد ساخته میشوند عبارتنداز:

 

Deep drawing and cold extrusion tools ( dies insert , punches , shearing bushes ) shearing blades , thread rolling dies , cold rolls for multiple-roll stands , pressing tools for the ceramics and pharmac-eutical industries , wood working tools.

 

 

 

آنیل کامل:

 

محدوده دمایی: 860-830 درجه سانتیگراد / سردشدن: درکوره / سختی حاصله: HBN<240

 

 

 

سختکاری:

 

محدوده دمایی : 1050-1000 درجه سانتیگراد / محیط کوئنج : روغن، هوا یا  درجه سانتیگراد500-550              Hot bath /

 

 

 

سختکاری ویژه:

 

محدوده دمایی : 1080-1050 درجه سانتیگراد / محیط کوئنج : روغن، هوا یا  Hot bath /

 

 

 

 

بازگشت:

 

بلافاصله پس از کوئنچ بازگشت اجرا شود/ آهسته ویکنواخت به دمای بازگشت رسانده شود./ زمان بازگشت 20mm / 1hr  ضخامت وحداقل دوساعت باشد / بازگشت بایستی دو تا سه بار و سردشدن بین بازگشتها درهوا تادمای محیط انجام شود/ حداقل دمای بازگشت 180 درجه سانتیگراد (بازمان طولانی)/ ابزاری که به منظور سختکاری ویژه دردمای بالا آستینه شده بایستی مرتبه اول در 530-520 درجه سانتیگراد و در مرتبه دوم در 50-30 درجه سانتیگراد کمتر از مرتبه اول بازگشت داده شود/ مرتبه سوم بازگشت احتیاطی وبرای تنش زدایی است / توصیه میشود برای تضمین موفقیت در دستیابی به خواص مورد انتظار، سختکاری و عملیات حرارتی نهایی فولادهای ابزار به کارگاههایی سپرده شود که دارای دانش کافی، تجربه ومهارت زیاد و تجهیزات قابل کنترل و دقیق هستند.

 

 

 

 

فولاد ابزار سردکار، انواع فولاد ابزار سردکار، کاربرد فولاد ابزار سردکار، استاندارد فولاد ابزار سردکار، قیمت فولاد ابزار سردکار، فروش فولاد ابزار سردکار، انواع فولاد ابزار سردکار، بهترین قیمت فولاد ابزار سردکار

 

فروشگاه فولاد آسمان توزیع انواع فولاد های ابزاری ، گرم کار، سردکار، نسوز، تیغه، عملیات حرارتی پذیر، سمانته و …

با بالاترین کیفیت و نازلترین قیمت با ارائه شناسنامه معتبر و به شرط تست یو تی و تست آنالیز

قیمت انواع فولاد گرمکار، قیمت انواع فولاد سردکار، قیمت انواع فولاد عملیات حرارتی پذیر، قیمت انواع فولادهای سمانته ، قیمت انواع فولاد های سوپر آلیاژی و نازلترین قیمت، مناسب ترین قیمت ، منصفانه ترین قیمت با بهترین کیفیت 

تلفن تماس   کبیری 09121859720    صانعی 09123186771

ارسال ایمیل :  kabiri.nima@gmail.com   و  kabiri.nima@mail.com  و info@steely.ir

قیمت فولاد، فروشگاه فولاد، انواع فولاد، فروشگاه فولاد آسمان، فولاد ابزار سردکار، انواع فولاد ابزار سردکار، کاربرد فولاد ابزار سردکار ، استاندارد فولاد ابزار سردکار، قیمت فولاد ابزار سردکار، فروش فولاد ابزار سردکار ، انواع فولاد ابزار سردکار، بهترین قیمت فولاد ابزار سردکار، قیمت انواع فولاد در فروشگاه فولاد آسمان ، نازلترین قیمت، بهترین کیفیت، تست یو تی، تست آنالیز ، فروشگاه فولاد، قیم، قیمت ،قیمت فولاد steel price, usage of steel, steely, skysteel, steel information , steel standard, price, steely, skysteel, cold work tool steel , high quality steel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فولاد ابزار سردکار، انواع فولاد ابزار سردکار، کاربرد فولاد ابزار سردکار، استاندارد فولاد ابزار سردکار، قیمت فولاد ابزار سردکار، فروش فولاد ابزار سردکار، انواع فولاد ابزار سردکار، بهترین قیمت فولاد ابزار سردکار

 

فروشگاه فولاد آسمان توزیع انواع فولاد های ابزاری ، گرم کار، سردکار، نسوز، تیغه، عملیات حرارتی پذیر، سمانته و …

با بالاترین کیفیت و نازلترین قیمت با ارائه شناسنامه معتبر و به شرط تست یو تی و تست آنالیز

قیمت انواع فولاد گرمکار، قیمت انواع فولاد سردکار، قیمت انواع فولاد عملیات حرارتی پذیر، قیمت انواع فولادهای سمانته ، قیمت انواع فولاد های سوپر آلیاژی و نازلترین قیمت، مناسب ترین قیمت ، منصفانه ترین قیمت با بهترین کیفیت 

تلفن تماس   کبیری 09121859720    صانعی 09123186771

ارسال ایمیل :  kabiri.nima@gmail.com   و  kabiri.nima@mail.com  و info@steely.ir

قیمت فولاد، فروشگاه فولاد، انواع فولاد، فروشگاه فولاد آسمان، فولاد ابزار سردکار، انواع فولاد ابزار سردکار، کاربرد فولاد ابزار سردکار ، استاندارد فولاد ابزار سردکار، قیمت فولاد ابزار سردکار، فروش فولاد ابزار سردکار ، انواع فولاد ابزار سردکار، بهترین قیمت فولاد ابزار سردکار، قیمت انواع فولاد در فروشگاه فولاد آسمان ، نازلترین قیمت، بهترین کیفیت، تست یو تی، تست آنالیز ، فروشگاه فولاد، قیم، قیمت ،قیمت فولاد steel price, usage of steel, steely, skysteel, steel information , steel standard, price, steely, skysteel, cold work tool steel , high quality steel

فولاد ابزار سردکار،قیمت فولاد، فروشگاه فولاد، انواع فولاد، فروشگاه فولاد آسمان، فولاد ابزار سردکار، انواع فولاد ابزار سردکار، کاربرد فولاد ابزار سردکار ، استاندارد فولاد ابزار سردکار، قیمت فولاد ابزار سردکار، فروش فولاد ابزار سردکار ، انواع فولاد ابزار سردکار، بهترین قیمت فولاد ابزار سردکار، قیمت انواع فولاد در فروشگاه فولاد آسمان ، نازلترین قیمت، بهترین کیفیت، تست یو تی، تست آنالیز ، فروشگاه فولاد، قیم، قیمت ،قیمت فولاد steel price, usage of steel, steely, skysteel, steel information , steel standard, price, steely, skysteel, cold work tool steel , high quality steel
Tagged on: