فولادهاي ابزاري سرد كار

فولادهاي سرد كار به علت مقاوم بودن در برابر كارهاي سرد نظير برش – خم – فورج سرد –به اين دليل به فولادهاي سرد كار شهرت دارند از فولادهاي فوق جهت برشكاري از ضخامت 001 . 0 تا ضخامت 40  ميليمتر را ميتوان به صورت سرد برش زد . قالبهاي مارك زني و قالبهاي كشش سرد – قالبهاي فرم و خم كاري – سمبه و ماتريس – انواع نوار بر – انواع تيغه آسياب – و ….. ميتوان نام برد كه در عمليات آبكاري به حد اكثر سختي HRC 60+-2   ميرسند از اين فولادها ميتوان

1.2436 – 1.2080 – 1.2379 – 1.2363 – 1.2510 – 1.2419 – 1.2721 – 1.2767 – 1.2550 -1.2842 – 1.2601 – 1.2210 – 1.2419 –

 SPK – SPK R – XW 5 – K 100- K 105 – K 110 –K 460 – AMUTIT S –K 605 –K 600

, ….   را ميتوان نام برد .

فروشگاه فولاد آسمان

انواع فولاد های سرد کار در ابعاد و اشکال مختلف

فروشگاه فولاد

قیمت فولاد

همراه : 09121859720

ایمیل : Kabiri.Nima@gmail.com

فولاد سردکار،انواع_فولاد_سردکار_کاربرد_فولاد_سردکار_فروش_فولاد_فروشگاه_فولاد_آسمان_ابزار_برش_COLD _WORK_TOOL_STEEL_WWW.STEELY.IR_APPLICATION_
Tagged on: