فولاد های زنگ نزن و موارد مصرف فولاد زنگ نزن :

این فولادها در مواردی که نیاز به مقاومت به خوردگی بالا باشد مورد استفاده قرار می گیرند. عامل اصلی مقاومت به خوردگی این فولادها، کرُم است . کرُم در مقادیرنسبتا کم (0.1) موجب مقاوم شدن فولاد درمقابل خوردگی می شود. میزان کرُم در فولادهای زنگ نزن بیش از 10درصد است.هر فولادی که درصد کرن آن زیاد است در برابر خوردگی مقاوم نیست. پس فولادهای زنگ نزن حاوی مقادیر کم کرین هستند .برای بهبود سایر خواص فولادهای زنگ نزن به این فولادها نیکل ،مولیبدن و آلومینیوم اضافه می کنند

فولادهای زنگ نزن به 4 دسته تقسیم می شوند:

1. فولادهای زنگ نزن آستنیتی
2. فولادهای زنگ نزن فریتی
3. فولاهای زنگ نزن مارنزیتی
4. فولادهای زنگ نزن سختی رسوبی شونده

1. فولادهای زنگ نزن آستنیتی(نگیر)
درصد کرم این فولادها (26-16)و درصد نیکل (20-6)است . این مقدار نیکل موجب می شود که فولاد حاصل غیر مغناطیسی (نگیر) شود. در برخی از فولادهای این گروه منگنز جانشین نیکل می شود و این فولادها عملیات حرارتی پذیر نیستند. تنها عملیات حرارتی که بر روی این فولادها انجام می گیرد عملیات حرارتی تنش گیری و آنیل کامل است . این گروه در میان سایر گروههای فولادهای زنگ نزن مقاومت به خوردگی بالاتری دارد و در بسیاری از محیطهای خورنده غیر فعال است

2. فولادهای زنگ نزن فریتی (بگیر)
این فولادها کم کربن (0.1) و حاوی 10الی 27درصد کرُم هستند. این فولادها نیز عملیات حرارتی نمی شوند.این فولادها مغناطیس شونده (بگیر ) هستند و تنها عملیات حرارتی که بر روی این فولادها انجام می گیرد عملیات آنیل است . مقاومت به خوردگی این فولادها نسبت به گروه آستنیتی کمتر و نسبت به گروه مارتنزیتی بیشتر است

3.فولادهای زنگ نزن ماتنزیتی ( بگیر)
مقدار کربن این گروه 0.1-0.4 درصد و حاوی 14-11درصد کرُم هستند. این فولادها بعلت داشتن کربن نسبتا زیاد می توانند همانند سایر فولادهای کربنی و آلیاژی سخت شونداما درجه سخت کاری این فولادها بالا تر است.دراین فولادها لزوما با افزایش کرُم مقاومت به خوردگی افزایش نمی یابد زیرا همانطوری که می دانیم میل ترکیبی کربن با کرُم زیاد است و کاربیدهای درشت کرُم خود ممکن است منبع خورندگی باشد به همین دلیل مقاومت به خورندگی با افزایش زیاد کرم ممکن است کاهش یابد

4.فولادهای زنگ نزن سختی رسوبی شونده
سختی این فولادها را می توان با عملیات حرارتی تا 42 HRC افزایش داد.اما روش سخت کاری این فولادها متفاوت با سایر فولادها بوده و اساسا شبیه سخت کاری آلیاژهای غیر آهنی است

 

فروشگاه فولاد آسمان

قیمت فولاد

فروشگاه فولاد

انواع فولاد آلیاژی

فروشگاه فولاد آسمان

انواع فولاد های آلیاژی، فولاد های سوپر آلیاژی و فولاد های میکرو آلیاژی در ابعاد و اشکال مختلف

فروشگاه فولاد

قیمت فولاد

همراه : 09121859720

ایمیل : Kabiri.Nima@gmail.com

فولادهای زنگ نزن ، فروشگاه فولاد آسمان ، قیمت فولاد، انواع فولاد، فروشگاه فولاد ، فولاد زنگ نزن
Tagged on: