فولاد قالب تزریق پلاستیک

جنس : 1.2738 Mod
کاربرد : مورد استفاده در تولید قالب های بزرگ صنعتی برای ساخت داش بورد و سپر خودرو

Chemical composition %   of   steel   40CrMnNiMo8-6-4 (1.2738):   EN 4957-2000

C Si Mn Ni P S Cr Mo
0.35 – 0.45 0.2 – 0.4 1.3 – 1.6 0.9 – 1.2 max   0.03 max   0.03 1.8 – 2.1 0.15 – 0.25

Equivalent grades of   steel   40CrMnNiMo8-6-4 (1.2738)

Warning! Only for reference

EU
EN
Germany
DIN,WNr
40CrMnNiMo8-6-4
1.2312
40CrMnMoS8-6

 

فروشگاه فولاد آسمان

انواع فولاد های آلیاژی، فولاد های سوپر آلیاژی، فولاد گرم کار ، فولاد سرد کار، فولاد قالب پلاستیک، فولاد سمانته، فولاد عملیت حرارتی پذیر ، فولاد کربنی و فولاد های میکرو آلیاژی در ابعاد و اشکال مختلف

فروشگاه فولاد، انواع فولاد، فولاد، فولاد در ابعاد و اشکال مختلف، ورق فولاد، تسمه فولاد ، لوله فولاد،میلگرد فولادی

قیمت فولاد

همراه : 09121859720

ایمیل : Kabiri.Nima@gmail.com

plastic mold steel , فولاد قالب تزریق پلاستیک جنس : 1.2738 Mod کاربرد : مورد استفاده در تولید قالب های بزرگ صنعتی برای ساخت داش بورد و سپر خودرو، فولاد آسمان ، فولاد قالب پلاستیک، فروشگاه فولاد، انواع فولاد قالب پلاستیک
Tagged on: