فولادهای نیتراته :

 

با انجام عملیات حرارتی نیتروراسیون بر روی فولادها ، نیتروژن (ازت ) در سطح فولاد نفوذ داده می شود این عملیات در یک محیط حاوی نیتروژن در دمای 580-480 درجه سانتیگراد بر روی فولادهای خاصی که در زیر به آنها اشاره خواهد شد انجام می شود.برای انجام این عملیات قطعات ابتدا عملیات حرارتی ، تمپر و در صورت نیاز ماشین کاری می شوند.همچنین بعد از عملیات لازم نیست که قطعه از دمای بالا در محیطهای سرد کننده قوی مانند آب یا روغن سرد شود لذا خطر ترک خوردن قطعه نیز کم خواهد بود. از مزایای دیگر آن می توان به ارزان بودن و عدم تغییر ساختار کریستالی اشاره کرد.سختی حاصله در این عملیات نسبت به سختی حاصل از سمانتاسیون بیشتر و نفوذ آن کمتر است. فولادهای حاوی آلومینیوم مهمترین نوع فولادهای نیتروره شونده هستند.ازاین دسته فولادها می توان به فولادهای ابزار گرم اشاره کرد

فروشگاه فولاد آسمان

قیمت فولاد

فروشگاه فولاد آسمان

انواع فولاد های آلیاژی، فولاد های سوپر آلیاژی و فولاد های میکرو آلیاژی در ابعاد و اشکال مختلف

فروشگاه فولاد

قیمت فولاد

همراه : 09121859720

ایمیل : Kabiri.Nima@gmail.com

فولادهای نیتروراسیون ، فولاد نیتراته، انواع فولاد، فروشگاه فولاد آسمان، قیمت فولاد ، Nitrate steel, Sky Steel , Steel Shop, Steel Price
Tagged on: