نگاهی بر صورت‌های مالی یکساله فولاد آلیاژی ایران
گروه صنایع معدنی[1] >فولاد[2] – شرکت فولاد آلیاژی ایران در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 93 مبلغ 7 هزار و 795 میلیارد و 605 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.
به گزارش ماین نیوز، شرکت فولاد آلیاژی ایران صورت های مالی سال 93 را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

این شرکت در سال گذشته مبلغ 7 هزار و 795 میلیارد و 605 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.

از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته سر شد و سود ناخالص دوره به 866 میلیارد و 947 میلیون ریال رسید.

از سود ناخالص دوره نیز،هزینه های عمومی، اداری و هزینه های عملیاتی کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 641 میلیارد و 870 میلیون ریال رسید.

از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمدهای غیر عملیاتی اضافه شد و مبلغ 718 میلیارد و 987 میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ 378 ریال سود به هر سهم اختصاص داده شد.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 924 میلیارد و 722 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۹

 

فروشگاه فولاد آسمان

انواع فولاد های آلیاژی، فولاد های سوپر آلیاژی و فولاد های میکرو آلیاژی در ابعاد و اشکال مختلف

فروشگاه فولاد

قیمت فولاد

همراه : 09121859720

ایمیل : Kabiri.Nima@gmail.com

نگاهی بر صورت‌های مالی یکساله فولاد آلیاژی ایران، فروشگاه فولاد آسمان، انواع فولاد، فولاد آلیاژی، فروش فولاد، قیمت فولاد، فروشگاه فولاد
Tagged on: