فولادهای سمانتاسیون :
درصد کربن این فولادها پایین و حداکثر0.3است.این فولادها علاوه بر کربن عناصر آلیاژی دیگرنظیر: منگنز، سیلیسیم ، کرُم ، مولیبدن و نیکل دارا می باشند و تحت عملیات حرارتی کربن دهی تولید می شوند . به دلیل درصد پایین کربن بعد از عملیات حرارتی سخت کاری سختی بالایی نخواهند داشت.اگر سطح فولاد با عملیات کربن دهی پرکربن شود سختی سطح بالا می رود .حداکثر نفوذ کربن 2 میلیمتر زیر سطح خواهد بود. فولادهای سمانته سطحی سخت و مغزی نرم و چقرمه و مقاومت به سایش بالایی خواهند داشت و در عین حال مقاومت به ضربه بالایی نیز دارند .

فروشگاه فولاد آسمان

انواع فولاد های سمانته در ابعاد مختلف

فروشگاه فولاد

قیمت فولاد

همراه : 09121859720

ایمیل :

فروشگاه فولاد آسمان

انواع فولاد های آلیاژی، فولاد های سوپر آلیاژی و فولاد های میکرو آلیاژی در ابعاد و اشکال مختلف

فروشگاه فولاد

قیمت فولاد

همراه : 09121859720

ایمیل : Kabiri.Nima@gmail.com

Kabiri.Nima@gmail.com

فولادهای سمانتاسیون، فولاد سمانته، فروشگاه فولاد آسمان، قیمت فولاد، فروشگاه فولاد Case Hardening Steel, steel price, steel online shop, steel shop , sky steel
Tagged on: