شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد، گزارش فعالیت ماهانۀ یک‌ماهۀ منتهی به ۳۱ تیرماه ۹۹ را منتشر کرد که بر اساس آن میزان فروش این شرکت بزرگ فولادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته و بازهم بیشترین میزان فروش این شرکت متعلق به محصولات گرم فولادی بوده است.

رویداد۲۴  به گزارش ایراسین، میزان فروش ماهانۀ شرکت فولاد مبارکۀ اصفهان طی سه‌ماهۀ نخست امسال رقم ۱۲۶,۶۸۵,۲۸۴ میلیون ریال بوده و در تیرماه نیز این رقم به میزان ۴۸,۸۴۴,۲۰۴ میلیون ریال ثبت شده است.

بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در تیرماه امسال، محصولات گرم به مبلغ ۲۵,۰۶۵,۵۴۸ میلیون ریال و فروش صادراتی فولاد مبارکه اصفهان در تیرماه امسال صفر بوده است.

بر اساس اطلاعات موجود منتشرشده، میزان فروش داخلی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سه‌ماهۀ نخست امسال ۱۲۶,۶۸۵,۲۸۴ میلیون ریال بوده که حاصل فروش ۲۰۲۲ هزار تن محصول بوده است.

بر اساس این گزارش، محصولات گرم تولیدشدۀ فولاد مبارکۀ اصفهان از ابتدای سال مالی جدید تا انتهای خردادماه یک میلیون و ۲۲۰ هزار تن و محصولات سرد تولیدشده ۳۶۳ هزار تن، محصولات پوشش‌دار
۷۱ هزار تن و سایر محصولات نیز ۳۷۹ هزار تن بوده است که بیشترین رقم حاصل از فروش این محصولات متعلق به محصولات گرم این شرکت بزرگ فولادی است.

اما در دورۀ یک‌ماهۀ منتهی به ۳۱ تیرماه، میزان تولید محصولات گرم ۳۹۲ هزار تن، محصولات سرد ۱۳۴ هزار تن و محصولات پوشش‌دار ۲۸ هزار تن و سایر محصولات نیز ۱۲۵ هزار تن بوده و بیشترین فروش نیز متعلق به محصولات گرم این کارخانه بزرگ فولادی بوده است.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان از ابتدای سال مالی تا انتهای تیرماه ۹۹ درمجموع مبلغ ۱۷۵,۵۲۹,۴۸۸ میلیون ریال فروش داشته و این رقم در مدت مشابه سال گذشته نیز همین عدد یعنی ۱۷۵,۵۲۹,۴۸۸ میلیون ریال ثبت شده است.
به نظر می‌رسد با وجود سخت شدن شرایط برای تولید فولادسازان در کشور که مهم‌ترین دلیل آن تحریم‌های بین‌المللی است، شرکت‌هایی همچون فولاد مبارکه اصفهان توانسته‌اند با قدرت هرچه بیشتر به تولید و درآمدزایی برای کشور بپردازند. این موضوع را می‌توان از عدم کاهش درآمد شرکت فولاد مبارکه در چهارماهۀ نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته دریافت.

فروشگاه فولاد آسمان تامین کننده انواع فولاد آلیاژی

منبع:قطره

محصولات گرم، پروفروشترین محصول فولاد مبارکه در تیرماه99