رديف

NO

گروه فولاد

Steel Group

شماره مواد Material No.

نماد

Symbol

                                           تركيب شيميايي

چگالي

Density

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

V

W

Other

1

عمليات حرارتي پذير

1.1181

C35E , Ck35

0.36

< 0.40

0.65

< 0.40

< 0.10

< 0.40

 

 

 

7.85

2

1.1191

C45E , Ck45

0.46

< 0.40

0.65

< 0.40

< 0.10

< 0.40

 

7.85

3

1.1221

C60E , Ck60

0.61

< 0.40

0.75

< 0.40

< 0.10

< 0.40

 

7.85

4

1.6511

36CrNiMo4

0.36

< 0.40

0.65

1.05

0.23

1.05

 

7.85

5

1.6580

30CrNiMo8

0.30

< 0.40

0.45

2.00

0.40

2.00

 

7.85

6

1.6582

34CrNiMo6

0.34

< 0.40

0.65

1.50

0.23

1.50

 

7.85

7

1.7035

41Cr4

0.42

< 0.40

0.75

1.05

 

7.85

8

1.7218

25CrMo4

0.26

< 0.40

0.75

1.05

0.23

 

7.85

9

1.7220

34CrMo4

0.34

< 0.40

0.75

1.05

0.23

 

7.85

10

1.7225

42CrMo4

0.42

< 0.40

0.75

1.05

0.23

 

7.85

11

سخت شونده سطحي

1.5752

14NiCr14

0.14

< 0.40

0.55

0.75

 

3.25

 

7.85

12

1.5919

15CrNi6

0.17

< 0.40

0.50

1.55

 

1.55

 

7.85

13

1.5920

18CrNi8

0.18

0.28

0.50

1.95

 

1.95

 

7.85

14

1.6523

20NiCrMo2-2

0.20

< 0.40

0.80

0.55

0.20

0.55

 

7.85

15

1.6587

17CrNiMo6

0.18

< 0.40

0.50

1.65

0.30

1.55

 

7.85

16

1.7131

16MnCr5

0.17

< 0.40

1.15

0.95

 

7.85

17

1.7147

20MnCr5

0.20

< 0.40

1.25

1.15

 

7.85

18

ابزاري كربني

1.1525

C80U , C80W1

0.80

0.18

0.18

 

7.85

19

1.1545

C105U , C105W1

1.05

0.18

0.18

 

7.85

20

1.1730

C45U , C45W

0.45

0.28

0.70

 

7.85

21

1.1740

C60U , C60W

0.60

0.28

0.70

 

7.85

22

ابزاري سردكار

1.2080

X210Cr12

2.05

0.25

0.30

11.5

 

7.70

23

1.2210

115CrV3

1.18

0.23

0.30

0.65

 

0.10

 

7.80

24

1.2363

X100CrMoV5-1

0.98

0.30

0.55

5.15

1.05

 

0.20

 

7.70

25

1.2379

X155CrVMo12-1

1.55

0.25

0.30

11.5

0.70

 

1.00

 

7.70

26

1.2436

X210CrW12

2.13

0.25

0.30

11.5

 

 

0.70

 

7.70

27

1.2510

100MnCrW4

0.98

0.25

1.10

0.60

 

0.10

0.60

 

7.85

28

1.2542

45WCrV7

0.45

0.95

0.30

1.05

 

0.18

1.95

 

8.00

29

1.2550

60WCrV7

0.60

0.60

0.30

1.05

 

0.15

1.95

 

8.00

30

1.2601

X165CrMoV12

1.65

0.33

0.30

11.5

0.60

 

0.30

0.50

 

7.70

31

1.2767

X45NiCrMo4

0.45

0.25

0.30

1.35

0.25

4.05

 

7.85

32

1.2842

90MnCrV8

0.90

0.25

2.00

0.35

 

0.10

 

7.85

33

ابزاري گرمكار

1.2343

X38CrMoV5-1

0.39

1.05

0.40

5.15

1.25

 

0.38

 

7.80

34

1.2344

X40CrMoV5-1

0.40

1.05

0.40

5.15

1.35

 

1.00

 

7.80

35

1.2365

X32CrMoV3-3

0.32

0.25

0.30

2.95

2.80

 

0.55

 

7.85

36

1.2367

X38CrMoV5-3

0.38

0.40

0.45

4.95

3.00

 

0.55

 

7.85

37

1.2567

X30WCrV5-3

0.30

0.23

0.30

2.35

 

0.60

4.25

 

8.20

38

1.2581

X30WCrV9-3

0.30

0.23

0.30

2.65

 

0.35

8.50

 

8.40

39

1.2713

55NiCrMoV6

0.55

0.25

0.80

0.70

0.30

1.65

0.10

 

7.80

40

1.2714

56NiCrMoV7

0.55

0.25

0.80

1.10

0.50

1.65

0.10

 

7.80

41

قالب پلاستيك

1.2311

40CrMnMo7

0.40

0.30

1.45

1.95

0.20

 

7.85

42

1.2312

40CrMnMoS8-6

0.40

0.40

1.50

1.90

0.20

 

S=0.08

7.85

43

1.2316

X36CrMo17

042

< 1.00

< 1.00

16.00

1.15

< 1.00

 

 

7.70

44

تندبر

1.3207

HS 10-4-3-10

1.28

< 0.45

< 0.40

4.15

3.55

 

3.25

9.50

Co=10.0

8.30

45

1.3255

HS 18-1-2-5

0.79

< 0.45

< 0.40

4.15

0.65

 

1.55

18.00

Co=4.75

8.70

46

1.3343

HS 6-5-2

0.90

< 0.45

< 0.40

4.15

4.95

 

1.85

6.35

 

8.10

47

1.3355

HS 18-0-1

0.74

< 0.45

< 0.40

4.15

 

1.10

18.00

 

8.70

48

بلبرينگ

1.3505

100Cr6

0.98

0.25

0.35

1.50

 

< 0.30

 

؟

49

1.3520

100CrMn6

0.98

0.60

1.10

1.53

 

< 0.30

 

؟

50

زنگ نزن

1.4006

X12Cr13

0.12

< 1.00

< 1.50

12.25

 

< 0.75

 

7.70

51

1.4021

X20Cr13

0.21

< 1.00

< 1.50

13.00

 

7.70

52

1.4028

X30Cr13

0.31

< 1.00

< 1.50

13.00

 

7.70

53

1.4034

X46Cr13

0.47

< 1.00

< 1.00

13.50

 

7.70

54

1.4301

X5CrNi18-10

< 0.07

< 1.00

< 2.00

18.25

 

9.25

 

N<0.11

7.90

55

1.4401

X5CrNiMo17-12-2

< 0.07

< 1.00

< 2.00

17.50

2.25

12.00

 

N<0.11

8.00

56

1.4541

X6CrNiTi18-10

< 0.08

< 1.00

< 2.00

18.00

 

10.50

 

Ti>5xC

7.90

57

مقاوم به حرارت

1.4828

X15CrNiSi20-12

< 0.20

2.00

< 2.00

20.00

 

12.00

 

N<0.11

7.90

58

1.4841

X15CrNiSi25-20

< 0.20

2.00

< 2.00

25.00

 

20.50

 

N<0.11

7.90

59

فنر

1.5028

65Si7

0.65

1.65

0.85

 

؟

60

1.7176

55Cr3

0.56

0.38

0.85

0.85

 

؟

61

1.8159

50CrV4 , 51CrV4

0.51

< 0.40

0.90

1.05

 

0.18

 

؟

کلید فولاد فروشگاه فولاد آسمان، فولاد آسمان، فروشگاه فولاد آسمان Steel key, sky steel, steel online shop, steel, steely, steel ,
Tagged on:                                                                                                                                 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *