یک عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: نحوه محاسبه نرخ گندله و آهن اسفنجی که طبق بخشنامه صادره از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت تعریف شده، در واقع با شرایطی عادلانه صورت گرفته و مورد حمایت فولاد سازان است.

 

علی اعتماد راد افزود: چرخه فولاد از سنگ آهن آغاز و پس از کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در واحد های فولادسازی به شمش تبدیل می شود و بنابراین برای سود آوری واحدهای فعال در این عرصه باید وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ریزی لازم را انجام می داد.
به گفته وی، طرح مسایل چالش برانگیز در خصوص بخشنامه صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مانع تراشی در این ارتباط نفعی برای تولید ندارد، بلکه به آن ضربه می زند.
اعتماد راد ضمن تاکید بر حمایت فولاد سازان از اجرای بخشنامه یادشده، افزود: نسبت های تعیین شده در آن ابلاغیه تاکنون به مورد اجرا درنیامده و انتظار می رود برای سامان بخشیدن بر روند امور وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را پیاده نماید.
وزارت صنعت، معدن تجارت طی بخشنامه ای در تیرماه 94 شیوه تعیین قیمت گندله و آهن اسفنجی را مشخص ساخت و براساس آن برای متعادل سازی قیمت تمام شده آهن اسفنجی در جهت نرخهای جهانی و توزیع عادلانه سود در چرخه فولاد و با توجه به گزارش نهایی موسسه حسابرسی و خدمات مالی مورد تایید بورس، قیمت فروش گندله آهن(با خلوص) 66 درصدی در سال جاری برای مصرف واحدهای فولادی کشور 20 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین شد.
واحدهای فولاد سازی دریافت کننده سهمیه نیز در صورت تولید آهن اسفنجی مازاد بر نیاز خود، اجازه صادرات محصول تولیدی از این محل را نداشته و باید آن را به واحدهای مصرف کننده داخلی و با قیمت 47 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان برای آهن اسفنجی با متوسط 91 درصد (خلوص) متالیزاسیون عرضه نمایند.
مدیرعامل مجتمع ذوب آهن فولاد خزر که ظرفیت تولید آن 500 هرارتن فولاد خام است و برای فعالیت آن در شهر صنعتی رشت یکهزار و 700 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده، اظهار داشت: فولاد سازان حدود یک سال است که بحران جدی مواجه شده اند و خواستار رسیدگی وزارت صنعت ، معدن و تجارت به این صنعت هستند.
ایران چهاردهمین فولاد ساز جهان محسوب می شود و سال گذشته میزان تولید فولاد خام کشور با رشد هفت درصدی نسبت به سال ماقبل به رقم 16.6 میلیون تن رسید. براساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه تولید فولاد خام امسال 18 میلیون تن پیش بینی شده است.

 

فروشگاه فولاد آسمان

انواع فولاد های آلیاژی، فولاد های سوپر آلیاژی و فولاد های میکرو آلیاژی در ابعاد و اشکال مختلف

فروشگاه فولاد

قیمت فولاد

همراه : 09121859720

ایمیل : Kabiri.Nima@gmail.com

سهمیه فولاد سازان و شیوه نرخ گذاری گندله و آهن اسفنجی برمبنای شرایط عادلانه است، فروشگاه فولاد آسمان، انواع فولاد، فروشگاه فولاد، قیمت فولاد، فولادآسمان شنبه 17 مرداد 1394
Tagged on: