سود آوری فولاد مبارکه ناشی از رانتنیست و از منابع مالی ارزش افزوده می آفریند. از این رویاسر طیب نیا مدیرعامل گروه فولاد مبارکه عوامل سودآوری فولادمبارکه را تشریح کرد.

وی در خصوص سودآوری فولاد مبارکه گفت: سود آوری فولاد مبارکه بههیچ عنوان ناشی از رانت نیست و این یک تفکر انحرافی است که هرکسسود می دهد ، از رانت بهره مند است.فولاد مبارکه از منابع مالی ارزشافزوده می آفریند.

طیب نیا افزود:استفاده حداکثری از ظرفیت های تولید و برخورداری ازتکنولوژی روز دنیا، سرمایه گذاری های هوشمندانه و توسعه های هدفمندنیز در سودآوری فولاد مبارکه دخالت داشته اند.

وی ادامه داد: برخورداری از زنجیره کامل و متوازن از سنگآهن، تامحصولات نهایی و شکل گیری ارزش افزوده کامل و همچنین بهره وری بالاتوام با اقدامات ارزش آفرین توسط سرمایه انسانی خبره و آموزش دیدهنیز در این امر بی تاثیر نبوده است.

مدیرعامل فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه در رتبه بندی ۱۰۰ شرکت برترعنوان شرکت اول و برتر در سودآوری و ایجاد ارزش افزوده را به خوداختصاص داده است.

وی خاطرنشان کرد: امروز هرکسی سود نمی دهد تضیع کننده منابع ملیاست، نه کسی که سود می دهد.و ادامه داد، بهترین حالت استفاده ازمنابع ملی زمانی است که منجر به سودآوری و ارزش افزوده شود.

طیب نیا همچنین گفت: برخی دشمنان دانا و دوستان ناآگاه که عمدا بهموج صنعت ستیزی دامن میزنند، فولاد مبارکه را به استفاده از یارانهانرژی با نرخ دولتی متهم می کنند!

وی افزود: مروزه در صنعت فولاد دنیا به طور متوسط ۷۸ درصد ظرفیتهای تولید در حال استفاده است، در کشور ما این رقم حدود ۶۵ درصد ودر فولاد مبارکه ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی است.

مدیرعامل فولاد مبارکه ادامه داد؛ مادامی که به سرمایه گذار نگاه رانتخواری داریم و در این تفکر هستیم به یقین این کشور آباد نخواهد شد.

وی تاکید کرد؛ باید از کسانی که شائبه زیاد بودن سود فولاد مبارکه راایجاد می کنند پرسیم آیا این سود در خارج از کشور هزینه شده است؟

طیب نیا در ادامه به چگونگی تهیه گاز فولاد مبارکه اشاره کرد و گفت: سالگذشته فولاد مبارکه گاز مورد نیاز خطوط تولید خودرا بالاتر از قیمت هایجهانی خریداری کرده است و امسال هم باید گاز را بالاتر از قیمت هایجهانی خریداری کند.

مدیرعامل فولاد مبارکه خبر داد: قیمت محصولات فولاد مبارکه در مقاطعیاز سال ۱۴۰۱ نسبت به اسفند سال قبل بیش از ۲۰ درصد کاهش داشتهاست.

شایان ذکر است؛ سود فولاد مبارکه به پرداخت مالیات و سهامداران تعلقمی گیرد.

از این رو حدود ۶۰ میلیون نفر از سود سهام فولاد مبارکه بهره می برند.

گفتنی است، میزان توزیع سود فولاد مبارکه به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشور عبارتند از؛ ۱۷ درصد برای دولت، ۳۰ درصد صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگی عشایر و بسیج و … ۲۳ درصدسهامداران فولاد مبارکه و ۳۰ درصد سهام عدالت است.

همچنین میزان افزایش قیمت ها در سال گذشته عبارتند از؛ ۵۰ درصد نرخ گاز، ۴۴ درصد نرخ برق، ۷۴ درصد هزینه های حمل و نقل ، ۴۸ درصدمیزان دستمزد ۱۴ مواد اولیه و۴۶.۵درصد میزان تورم است.

تاریخ:1402/03/17

منبع:صدای بورس

فروشگاه فولاد، انواع فولاد، فولاد، فولاد در ابعاد و اشکال مختلف، ورق فولاد، تسمه فولاد ، لوله فولاد،میلگرد فولادی، انواع فولاد قالب پلاستیک

قیمت فولاد

همراه : 09121859720

ایمیل : Kabiri.Nima@gmail.com

۴ دلیل بنیادی که فولاد مبارکه را سودآور کرد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *